Kom jij ook je rijbewijs halen?

Aanmelden voor een Theorie- of praktijkopleiding? Bel 06 55 53 63 44 of mail naar info@postma-rijopleidingen.nl

Categorie B

Theorie opleiding

Wanneer je goed voorbereid aan de rijopleiding categorie B wilt beginnen raden wij aan om direct met theorieopleiding te beginnen. Doormiddel van zelfstudie en het volgen van vier uur privé theorieles bereid Postma Rijopleidingen u goed voor op het theorie-examen categorie B. Voordat u aan het praktijkexamen kunt deelnemen moet u in het bezit zijn van een geldig theoriecertificaat. Belangrijke thema’s zijn verkeersregels, verkeersborden, verkeersinzicht en gevaarherkenning.

Het theorie-examen voor de auto bestaat uit drie onderdelen:

1. Gevaarherkenning

Je krijgt 25 vragen over gevaarherkenning. Je hebt 8 seconden de tijd om een vraag te beantwoorden. Dit lijkt kort, maar straks op de weg moet je vaak nog sneller beslissen! Je moet van Gevaarherkenning 13 vragen of meer goed hebben.

De gevaarherkenningsvragen beantwoord je door aan te geven wat je in deze situatie zou doen:

2. Verkeersregels

Je krijgt 30 vragen over Verkeersregels.

3. Verkeersinzicht

Je krijgt 10 vragen over Verkeersinzicht.

Bij de vragen over verkeersinzicht gaat het niet zozeer over wat in de wet geregeld is, maar vooral wat in een bepaalde situatie verstandig is om te doen.

Je krijgt dus totaal 40 vragen bij onderdeel 2 en 3, je moet van Verkeersregels en Verkeersinzicht 35 vragen of meer goed hebben. Het theorie-examen bestaat uit ja/nee vragen, meerkeuze vragen, open vragen en gedragskeuze vragen (bij gevaarherkenning).

De vragen worden gesteld bij beelden van verkeerssituaties op grote tv-monitoren. Je kunt ze daarop ook meelezen.Je beantwoordt de vragen met drukknoppen in de tafel.

Het vernieuwde theorie-examen voor de personenauto duurt ongeveer 1 uur vanaf 16 december is er geluid bij dit examen. Een computerstem leest de vragen voor. Dit geldt niet voor het onderdeel gevaarherkenning

Het examenresultaat krijg je meteen na afloop van het examen op je scherm te zien.

Je krijgt de uitslag ook binnen 24 uur per e-mail toegestuurd. Dit kan wel alleen als jij (of je rijschool) je emailadres hebt ingevuld bij de reservering.

Als je bent geslaagd registreren wij dat in ons systeem. Je uitslag ‘Voldoende’ is 1,5 jaar geldig. Mocht je gezakt zijn, dan legt de mail uit waar je extra aan moet werken voor je volgende theorie-examen. Ook kun je na ontvangst van deze mail een nieuwe afspraak maken. (bron cbr.nl)

Individueel begeleid examen

Het individuele begeleide examen doe je alleen in een ruimte onder begeleiding van een theoriemedewerker. De inhoud van het examen is gelijk aan het gewone examen. Vanaf 16 december worden de vragen voorgelezen door een computerstem. De vragen en antwoorden kunnen ook worden voorgelezen door de theoriemedewerker. Als het om een tolkexamen gaat kan de tolk de vraag en het antwoord vertalen. De tijd wordt in de gaten gehouden door de theoriemedewerker. Dit geldt alleen bij de verkeersvragen en niet bij het onderdeel gevaarherkenning. (bron cbr.nl)

Theorie-examen extra tijd

Vanaf 16 december is er geluid bij dit examen. Een computerstem leest de vragen voor. Dit geldt niet voor het onderdeel gevaarherkenning. Als je denkt dat je meer leestijd nodig hebt, bijvoorbeeld als je licht dyslectisch bent, kun je ook een theorie-examen extra tijd doen. Je krijgt tijdens dit examen per vraag meer antwoordtijd, waardoor de totale extra tijd op ongeveer 15 minuten uitkomt. Dit geldt niet voor het onderdeel gevaarherkenning.

De extra kosten voor het theorie-examen extra tijd bedragen €10,30 bovenop het normale examentarief van €31,00. Je kunt dit theorie-examen tijd reserveren via je rijopleider. (bron cbr.nl)

Theorielessen

Je kunt theorielessen volgen bij een rijschool. Dit is niet verplicht. Je vergroot natuurlijk wel de kans dat je slaagt voor je theorie-examen. Een deel van de rijscholen biedt naast praktijklessen ook theorielessen aan.

Je kunt de theorie ook zelf leren met hulp van een theorieboek. Je kunt dat kopen bij (web)boekenwinkels, je rijschool en uitgevers van verkeersmiddelen. Er bestaan ook cd-roms.

Ook is het mogelijk online een cursus te volgen en te oefenen. Er zijn verschillende websites die cursussen aanbieden.

Zorg dat je je lesstof kent!

Tips welke op de site van het CBR staan vermeld: www.cbr.nl/theorienieuwestijl.pp

Alle verkeersregels en de betekenis van verkeersborden kun je vinden op www.rijksoverheid.nl

Opleidingen

Voor iedere leerling een passende opleiding