Lessen vanaf 16, rijden met 17!

Aanmelden voor een Theorie- of praktijkopleiding? Bel 06 55 53 63 44 of mail naar info@postma-rijopleidingen.nl

Categorie B 2toDrive

Praktijk opleiding

Bij de opleiding 2toDrive kun je al vanaf 16 jaar starten met het leren autorijden categorie B.

2toDrive is een experiment waarbij je onder begeleiding van een coach rijervaring opdoet. Jongeren en beginnende bestuurders zijn door minder rijervaring vaker betrokken bij ongelukken dan ervaren bestuurders. 2toDrive zorgt ervoor dat je gedurende een langere periode onder relatief veilige omstandigheden rijervaring kunt opdoen.

Ben je geslaagd? Dan mag je dus tot je 18e verjaardag de weg op onder begeleiding van door jouzelf gekozen coach(es). Je hoeft dus niet meer tot je 18e te wachten voordat je eindelijk met rijlessen mag beginnen!

De coach

Als coach bent u het aanspreekpunt voor de jongere en coacht u waar nodig. De coach geeft geen rijles, maar uit onderzoek is gebleken dat alleen al de aanwezigheid van een coach een beschermende invloed op jongeren heeft.

De coach heeft een belangrijke en verantwoordelijke taak. Het is de bedoeling dat de jongere door het onder begeleiding rijden op verantwoorde wijze ervaring op doet. Tegelijkertijd krijgt hij of zij handreikingen om een veilige bestuurder te worden. U als coach heeft veel invloed op het gedrag van de jongere en daarmee op de verkeersveiligheid. Nog een aantal andere redenen om als coach op te treden:

Om met het coachen het gewenste resultaat te bereiken, zijn er een aantal Do’s en Don’ts voor u als coach:

De Do’s:

De Don’ts:

De coach heeft nadrukkelijk niet dezelfde rol als de rij instructeur. De coach fungeert als een aanspreekpunt voor de jongere en coacht waar nodig. De coach geeft geen rijles en verricht zelf geen bestuurdershandelingen. De jongere heeft zijn rijbewijs al behaald. Alleen al de aanwezigheid van een volwassene heeft in het buitenland een matigende en beschermende invloed op jongeren gehad.

Dit heeft gezorgd voor een verhoogde verkeersveiligheid. Door meer rijervaring en begeleiding wordt de jongere een betere weggebruiker.

Voordat u als coach mag optreden, dient u vermeld te worden op de begeleiderspas. Hier leest u meer over deze pas. De jongere mag maximaal vijf coaches aanwijzen. Om coach te mogen worden, dient u aan een aantal eisen te voldoen.

Voordat de pas wordt verstrekt, toetst de RDW of de opgegeven coach aan bovengenoemde ‘eisen’ voldoet. Wanneer dit niet het geval blijkt te zijn dan wordt dit schriftelijk aan de jongere meegedeeld.

Het aanvragen van een begeleiderspas kost € 35,- op de onderstaande link kan de begeleiderspas worden aangevraagd en vind u meer informatie.

www.2todrive.nl/jongeren/begeleiderspas-aanvragen/

Opleidingen

Voor iedere leerling een passende opleiding